UR-GE

UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi)

UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi )Projesi, henüz ihracata yeni başlamış ya da mevcut ihracat kapasitesini geliştirmek isteyen firmaların proje süresince uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini artırmaya yönelik gerçekleştirecekleri faaliyetlerinin %75’inin, Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklendiği, ihracata yönelik bir destek programıdır.

Projenin süresi 3 yıl olarak belirlenmiş, gerekli görüldüğü takdirde 2 yıl daha uzatılabileceği, tebliğde yapılan son değişiklikle belirtilmiştir.

Projeye başvurabilmek için, Türkiye’de üretim yapan ve bir İşbirliği Kuruluşu çatısı altında bulunan en az 10 firmanın, kümelenme anlayışı ile bir araya gelmesi gerekmektedir.

Projenin en başında firmaların mevcut durumlarının tespiti ve 3 yıl sürecek olan bu program boyunca ihracatlarını geliştirmeye yönelik gerçekleştirmeleri gereken faaliyetlerle ilgili yol haritası belirlenebilmesi amacıyla, bir ihtiyaç analizi gerçekleştirilir.

İhtiyaç analizi doğrultusunda üye firmalar için, kümelenme anlayışıyla, hedeflerine ulaşmak için tamamlamaları gereken faaliyetlerden oluşan ortak bir plan oluşturulur.

Proje boyunca yararlanılabilecek faaliyetler arasında, ihtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, proje süresince görev alacak proje uzmanı, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri bulunmaktadır.

İlgili tüm faaliyetlerle ilgili Ekonomi Bakanlığınca belirlenen destek tutarı faaliyet başına azami %75 olarak belirlenmiştir.

İMDER ve İSDER’in ortaklaşa yürüttüğü yeni UR-GE Projesi, ‘Yerli İş ve İstif Makinaları İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi’ hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıda yer alan siteyi ziyaret ediniz.

www.urgeturkey.com

 

UR-GE Projesi Üyelerimiz;