BÜLENT BELEDA

BÜLENT BELEDA – YÖNETİM KURULU ÜYESİ / BOARD MEMBER
MARUBENİ DAĞITIM VE SERVİS A.Ş.
ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SATIŞ VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER GRUP MÜDÜRÜ / INDUSTRIAL PRODUCTS SALES AND AFTER SALES SERVICES GROUP MANAGER