İSDER 8. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

Saygıdeğer Üyelerimiz,

29 Mart Pazartesi günü aşağıda detayları belirtilmiş program çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan ancak yeterli katılım sağlanamaması sebebiyle aynı gündem ile aynı yer ve saatte 4 Mayıs Salı günü gerçekleştirilmesine karar verilen İSDER 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 14.04.2021 tarihli Kısmi Kapanma Genelgesi kapsamında ileri bir tarihe ertelenmişti.

5253 sayılı Kanun ve İSDER Tüzüğü gereği 2 senede bir Mart ayında gerçekleştirilmesi gerekli olan ancak yukarıda belirtilen sebepler nedeniyle gerçekleştirilemeyen İSDER 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereği, aşağıda detayları belirtilmiş program çerçevesinde 18 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecektir. 

Türk Medeni Kanunu Madde 69’da belirtildiği üzere “her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.” Bu sebeple 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na derneğimize kayıtlı üyelerimizin bizzat katılımı önemle arz edilmektedir.

İSDER 8.Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gündem Maddeleri

Tarih                  : 18 Haziran 2021 Cuma
Genel Kurul      : 9:30 – 11:30
Yer                     : Titanic Business Kartal Hotel
Lcv                    : 7 Haziran 2021 Pazartesi gününe kadar
İrtibat                : 0216 467 09 46
E-posta             : isder@isder.org.tr

 

PROGRAM

 1. Açılış ve yoklama
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Başkanlık Divanı seçimi
 4. Yönetim Kurulu Başkanı Ender AKBAYTOGAN’ın açılış konuşması
 5. Üyeliklerinde 10. ve 15. kıdem yılını dolduran firmalara ve yeni üyelere plaket takdimi
 6. Yönetim Kurulu geçmiş dönem faaliyet raporunun okunması
 7. 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait bilânçoların sunulması ve ibrası
 8. Denetim raporunun sunulması
 9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası
 10. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulunun okunması
 11. Seçilen Yönetim Kurulu adına Sn. Ender AKBAYTOGAN’ın konuşması ve gelecek dönem hedeflenen faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
 12. 2021 – 2022 dönemi tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
 13. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna yetkiler verilmesi
 14. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Saygılarımızla

İSDER İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği