Kategori

Korumalı: 97/68/AT ”Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Saygıdeğer Üyemiz,97/68/AT ''Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik ...

DETAYLAR

Korumalı: İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR Karar Çıkış Tarihi              : 28.03.2018 Karar Yürürlük Tarihi        : Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Kararı Çıkaran                   : Bakanlar Kurulu Karar Yürütme         ...

DETAYLAR

Korumalı: TSE GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/4) İTHALAT DENETİMLERİ

TSE GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/4) İTHALAT DENETİMLERİGenelge Çıkış Tarihi              : 14.03.2018 Genelge Çıkaran                    : Türk Standardları Enstitüsü Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Genelge Uygulama Tarihleri :...

DETAYLAR

Korumalı: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/3)

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/3)Tebliğ Çıkış Tarihi              : 01.03.2018 Tebliğ Yürürlük Tarihi        : Bu Tebliğ yayım tarihini takip eden 30'uncu gün yürürlüğe girer. Tebliği Çıkaran    ...

DETAYLAR

Korumalı: İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ TEBLİĞİ (İthalat: 2017/3)

İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ TEBLİĞİ (İthalat: 2017/3)  Tebliğ Çıkış Tarihi              : 27.12.2017 Tebliğ Yürürlük Tarihi        : Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Tebliği Çıkaran          ...

DETAYLAR

Korumalı: Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞITaslak Yayın Tarihi       : 28.06.2017 Taslak Yürürlük Tarihi  : - Taslağı Çıkaran             : T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taslak Yür...

DETAYLAR

Korumalı: 97/68/AT Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (NO: SGM-2014/41) (24.01.2015 T. 29246 S. R.G.)Tebliğ Çıkış Tarihi       : 2...

DETAYLAR

Korumalı: 97/68/AT TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLARDAN ÇIKAN GAZ VE PARÇACIK HALİNDEKİ KİRLETİCİ EMİSYONLARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLERLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ  Yönetmelik Çıkış Tarihi       : 20...

DETAYLAR