FEM STRATEJİK VİZYON 2025 YAYINLANDI

Değişikliklerin benzeri görülmemiş bir hızla gerçekleştiği günümüzde; demografi, kentleşme, küreselleşme, sürdürülebilirlik, karbonsuzlaştırma ve dijital dönüşüm gibi çeşitli küresel eğilimlerin bir sonucu olarak toplumsal bir dönüşüm yaşanmaktadır. Teknolojik yeniliklerle birlikte insanların yaşam tarzındaki değişiklikler de lojistik endüstrisinde dönüşüm sağlamaktadır. Yönetim Kurulu üyesi olduğumuz FEM- Avrupa İstif Makinaları Federasyonu, endüstrimizin bu toplumsal değişim sürecinde önemli bir rolü olabileceğine inanarak Avrupa’yı ve Avrupa endüstrisini ön plana çıkarmak için 3 başlıktan oluşan orta vadeli Stratejik Vizyon 2025’i geliştirdi. Bu Stratejik Vizyon; uyarlanmış bir enerjiyi, altyapıyı yeniliği sağlayan destekleyici bir çerçeve oluşturmayı ve uluslararası bir yaklaşımı teşvik ederek dijital çağda teknolojik ilerlemeyi yönlendiren gelişmiş bir iş gücü için yeni iş modellerini beslemeyi amaçlar. Stratejik vizyonun tamamına ulaşmak için lütfen linke tıklayınız: https://www.fem-eur.com/…/12/FEM-Strategic-Vision-2025-1.pdf