İSDER 9.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU-28 MART 2023 SALI

Saygıdeğer Üyelerimiz,

5253 sayılı Kanun ve İSDER Tüzüğü gereği 2 senede bir Mart ayında İSDER Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmaktadır. 16 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen İSDER Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan karar ile 28 Mart 2023 Salı günü yapılması planlanan, aşağıda detayları belirtilmiş İSDER 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda sizleri aramızda görmekten büyük onur duyacağız. Kanun gereği toplantı için yeterli sayı bulunamaz ise; İSDER 9. Olağan Genel Kurulu Toplantısı aynı gündem ile aynı yer ve saatte 11 Nisan 2023 Salı günü gerçekleşecektir.
Medeni Kanunu Madde 69’da belirtildiği gibi ‘’ her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.’’ Bu sebeple derneğimize kayıtlı üyelerimizin bizzat katılımı önemle arz olunur.

İSDER 9.Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gündem Maddeleri
Tarih : 28 Mart 2023 Salı
Genel Kurul : 10.00 – 12.00
Yer : İSDER Dernek Merkezi
Adres : Bağlarbaşı Mah. Kumru Sokak, No:18/1, Evran İş Merkezi, Kat:1 Maltepe/İstanbul
LCV : 10 Mart 2023 Cuma günü 18.00’e kadar
İrtibat : 0216 477 70 77
E-posta : isder@isder.org.tr

PROGRAM
1. Açılış ve yoklama
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3. Başkanlık Divanı seçimi
4. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Serkan KARATAŞ’ın açılış konuşması
5. Üyeliklerinde 10. kıdem yılını dolduran firmalara ve yeni üyelere plaket takdimi
6. Yönetim Kurulu geçmiş dönem faaliyet raporunun okunması
7. 2021 – 2022 bilânçosunun sunulması ve ibrası
8. Denetim raporunun sunulması
9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrası
10. Tüzük değişikliği teklifi var ise görüşülmesi ve oylanması
11. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu’nun okunması
12. Seçilen Yönetim Kurulu adına yeni Yönetim Kurulu temsilcisinin konuşması ve gelecek dönem hedeflenen faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
13. 2023 – 2024 dönemi tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
14. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na yetkiler verilmesi
15. Dilek, temenniler ve kapanış

Saygılarımızla
İSDER İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği