MAKFED ile Birlikte Ekonomi Bakanlığı ve TSE’yi Ziyaret Ettik

Üyesi olduğumuz MAKFED (Makina İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu) ve diğer üye kuruluşlarının Genel Sekreterleri ile birlikte 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü, Ekonomi Bakanlığı, İthalat Genel Müdürü Sayın Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ ve ekibi ile Bakanlıktaki bir çalışma toplantısında bir araya geldik.

Toplantıda ilk olarak, MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır tarafından Federasyonun faaliyetleri hakkında genel bir bilgi sunumu yapıldı. Bu bilgilendirmenin ardından, alt sektörler bazındaki güncel gelişmeler, sektörümüz için önem arz eden 2017/1 sayılı İthalat Tebliği’ne dair gelecek dönem çalışmaları, sektörün haksız rekabetten korunması adına alınan tedbirler ve bunların sektör üzerine etkileri değerlendirildi ve fikir alışverişinde bulunuldu. Sektörün genelini ilgilendiren konularda olduğu gibi, alt sektörler bazında da bundan sonraki dönemde de ortak çalışmalar yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

MAKFED ve Üye Kuruluşlarının Genel Sekreterleri aynı gün TSE Standard Hazırlama Merkez Başkanlığı’nı da ziyaret etti. Toplantıda, ulusal ve uluslararası standardizasyon faaliyetleri makine sektörü özelinde ele alındı. Bu doğrultuda, sektöre yönelik Ayna Komite faaliyetlerinin yakın takibi ve uluslararası faaliyetlerde etkin rol alacak uzman personel havuzunun oluşturulmasına yönelik MAKFED ve TSE işbirliğinin geliştirilerek sürdürülmesi kararlaştırıldı.