Müşteri siparişi, Akreditifin müşteri tarafından açıldığı satış şekli