Rops, yuvarlanmaya dayanıklı yapı

ROPS (ROLL-OVER PROTECTIVE STRUCTURE)