İSDER & İMDER UR-GE PROJESİ 2020’YE E-TİCARET EĞİTİMİ İLE BAŞLADI

İSDER &İMDER’in ortaklaşa yürüttüğü 2. UR-GE Projesi kapsamında, “Hedef Pazar Seçimi, Uluslararası Pazarlama ve İhracata Yönelik E-Ticaret Eğitimi” küme firmalarının yoğun katılımıyla İSDER&İMDER dernek merkezinde gerçekleştirildi.
İhracata yönelik B2B ve B2C pazarlama ve satış yöntemlerinin planlaması ve yürütülmesi süreçlerine ilişkin üye firmaların bilgi ve becerilerinin artırılmasının hedeflendiği eğitime ilgi büyüktü.
Üç tam gün süren ve dünya ticaretinde hızla büyümekte olan potansiyel ülkelerin ve bu ülkelerdeki hedef müşterilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinin yanı sıra, rekabet analizi kavram ve uygulamaları konularını da kapsayan eğitim, katılımcılardan tam not aldı.