UR-GE

UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi)

UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) Projesi, henüz ihracata yeni başlamış ya da mevcut ihracat kapasitesini geliştirmek isteyen firmaların proje süresince uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini artırmaya yönelik gerçekleştirecekleri faaliyetlerinin %75’inin, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklendiği, ihracata yönelik bir destek programıdır.

Projenin süresi 3 yıl olarak belirlenmiş, gerekli görüldüğü takdirde 2 yıl daha uzatılabileceği, tebliğde yapılan son değişiklikle belirtilmiştir.

Projeye başvurabilmek için, Türkiye’de üretim yapan ve bir işbirliği kuruluşu çatısı altında bulunan en az 10 firmanın, kümelenme anlayışı ile bir araya gelmesi gerekmektedir.

Projenin en başında firmaların mevcut durumlarının tespiti ve 3 yıl sürecek olan bu program boyunca ihracatlarını geliştirmeye yönelik gerçekleştirmeleri gereken faaliyetlerle ilgili yol haritası belirlenebilmesi amacıyla, bir ihtiyaç analizi gerçekleştirilir.

İhtiyaç analizi doğrultusunda üye firmalar için, kümelenme anlayışıyla, hedeflerine ulaşmak için tamamlamaları gereken faaliyetlerden oluşan ortak bir plan oluşturulur.

Proje boyunca yararlanılabilecek faaliyetler arasında, ihtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, proje süresince görev alacak proje uzmanı, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri bulunmaktadır.

İlgili tüm faaliyetlerle ilgili T.C. Ticaret Bakanlığınca belirlenen destek tutarı faaliyet başına azami %75 olarak belirlenmiştir.

İMDER ve İSDER ortaklığında ikincisi yürütülmekte olan “Yerli İş ve İstif Makinaları Üreticileri ile İhracat ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi isimli UR-GE Projesinde 2020 yılı itibari ile 12 üye firma bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için lütfen ziyaret ediniz:

www.urgeturkey.com

 

UR-GE Projesi Üyelerimiz;