YENİ-YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ

 

 

 

 

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ

01.07.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlanan yeni karar ve uygulama usul ve esasları ile yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının destek üst limitleri ve destek kapsamı yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre m2 üzerinden hesaplanacak desteğe esas tutar belirlenirken fuarın niteliği ve düzenleneceği ülke göz önüne alınacak, belirlenen desteğe esas tutar; stand, yer kirası, nakliye gibi giderlerin tamamı için geçerli olacak.

Milli katılımı desteklenecek fuarlarda destek ile ilgili süreç, yetkili organizatörlerce, katılımcı firmalar adına takip edilecek olup,  Bireysel Katılımı Desteklenecek Fuarlarda destek süreci  katılımcı firmaların kend

ileri tarafından takip edilecektir.

Destek oranı milli ve bireysel katılımı desteklenecek fuarların her ik

isi için de %50 olarak belirlenmiş olup, bu oran hedef ülkelere yönelik gerçekleştirilecek fuarlarda %70 oranına ulaşacaktır.

Ekonomi Bakanlığı’nın sitesinde yayımlanan fuar mevzuatına ve ilgili listelere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

  1. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar
  2. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017-4 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları 
  3. 2017 Yılında Milli Katılımı Desteklenecek Fuarlar Listesi
  4. 2017 Yılında Bireysel Katılımı Desteklenecek Fuarlar Listesi
  5. Prestijli Fuarlar
  6. 2017 Yılı Hedef Ülkeler